Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201219637 nr. 1537

19 637 Vreemdelingenbeleid

31 839 Jeugdzorg

Nr. 1537 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden verzocht het lid Van Dam (PvdA) om een reactie op de uitspraken van de Kinderombudsman.

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de Kinderombudsman d.d. 16 mei 2012.1

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.