19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1529 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 15 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op dit moment door Nederland gezocht wordt naar een veilige manier om terug te keren naar Somalië voor uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers;

van mening dat de huidige situatie waarbij een groep mensen, waaronder Somaliërs, verblijft in tenten in Ter Apel risicovol en zeer onwenselijk is;

verzoekt de regering om zolang de gezochte veilige manier van terugkeer niet gevonden is, opvang te bieden aan genoemde uitgeprocedeerde Somaliërs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Voordewind

Dijksma

Schouw

Grashoff

Naar boven