19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1528 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 15 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een nieuw ambtsbericht wordt gemaakt voor Irak, inclusief Bagdad;

constaterende dat de minister met de Irakese autoriteiten onderhandelt om terugkeer van afgewezen asielzoekers weer mogelijk te maken;

verzoekt de minister, totdat er een nieuw ambtsbericht over Irak is en totdat de Irakese autoriteiten het mogelijk hebben gemaakt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren, Irakese uitgeprocedeerde asielzoekers opvang aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen

Dijksma

Schouw

Grashoff

Naar boven