19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1527 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S.

Voorgesteld 15 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Vlagtwedde geconfronteerd wordt met uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op verblijf in Nederland maar ook niet terugkeren naar het land van herkomst;

van mening dat voorkomen moet worden dat de situatie in Ter Apel verder escaleert en vele vreemdelingen zonder zicht op onderdak in de illegaliteit verdwijnen;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk met de Irakese regering in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat Irak weer volledig mee gaat werken aan het terugnemen van uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers;

verzoekt de regering tevens, in de tussentijd te zorgen voor onderdak voor deze uitgeprocedeerde asielzoekers;

verzoekt de regering voorts, een risicoanalyse van de veiligheidssituatie in Irak en Somalië te maken en indien daar in individuele zaken vanwege humanitaire aspecten of asielbescherming reden voor is, snel opnieuw de toelatingsaanvraag te beoordelen;

verzoekt de regering ten slotte, de Kamer binnen een maand te informeren over de genomen stappen om tot een oplossing te komen in voorgestelde richting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma

Voordewind

Schouw

Grashoff

Gesthuizen

Naar boven