19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1503 MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Kinderrechtenverdrag aangeeft dat als kinderen en ouders in verschillende landen wonen, een verzoek tot hereniging met menselijkheid, welwillendheid en spoed moet worden behandeld;

constaterende, dat de huidige procedures en beslissingen onvoldoende rekening houden met de jonge leeftijd van nareizende kinderen, zoals bij de hoorpraktijk;

verzoekt de regering de procedures en beslissingen-van onder meer de hoorpraktijk-te verbeteren, zodat deze beter zijn afgestemd op de leeftijd en kwetsbare positie van nareizende kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Naar boven