Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1448

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1448 MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 8 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om zorg te dragen voor een adequate informatievoorziening aan kinderen in de centrale opvang over alle aspecten die voor deze kinderen van belang zijn, en de Kamer over de verbeteringen hieromtrent te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Voordewind

Dibi

Schouw