19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1425 MOTIE VAN HET LID STERK

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het asiel- en vreemdelingenbeleid, op basis van ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de positie van kwetsbare groepen;

overwegende, dat het nieuwe beleid inzake Afghaanse meisjes ziet op een specifieke groep met een specifiek probleem in een specifiek land;

overwegende, dat de regering heeft aangegeven dat, indien er sprake is van een soortgelijke problematiek in andere landen, gelijke gevallen gelijk zullen worden behandeld;

verzoekt de regering daarbij in alle gevallen uit te blijven gaan van individuele toetsing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Naar boven