19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1424 MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;

constaterende, dat de psychosociale druk die gepaard gaat met aanpassing in het land van herkomst onderdeel is geworden van de afweging voor terugkeer van Afghaanse meisjes;

overwegende, dat de psychosociale druk die gepaard gaat met aanpassing in het land van herkomst zich niet exclusief beperkt tot Afghaanse meisjes;

overwegende, dat de maatregelen van deze regering er niet toe mogen leiden dat mensen ongelijk behandeld worden;

verzoekt de regering in alle individuele gevallen die voldoen aan dezelfde specifieke criteria die van toepassing zijn op Afghaanse meisjes, de psychosociale druk die gepaard gaat met aanpassing in het land van herkomst, te betrekken bij de afweging voor terugkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Schouw

Voordewind

Gesthuizen

Naar boven