Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1417

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1417 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2011

Tijdens het Algemeen Overleg met uw Commissie voor Immigratie en Asiel van 27 april aangaande wijziging asielprocedures heb ik geconstateerd dat er voldoende steun is voor mijn beleidsvoornemen t.a.v. verwesterde Afghaanse schoolgaande meisjes. Helaas kon het debat niet worden afgerond.

Naar ik begreep heeft uw Kamer geen gelegenheid voor afronding van dit Algemeen Overleg voor het mei reces. Dit betreur ik. Ik acht het namelijk van groot belang op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te bieden aan desbetreffende meisjes en hun families.

Middels deze brief deel ik uw Kamer, in afwachting van de nog te plannen tweede termijn van het Algemeen Overleg mee, dat ik zal verdergaan met de voorbereiding van de uitvoering van het beleid zoals aangekondigd in mijn brief d.d. 8 april en zoals toegelicht tijdens het Algemeen Overleg. Dit betekent dat ik het beleid op korte termijn zal publiceren en dat de beoordeling van deze zaken op grond van het nieuwe beleid op korte termijn zal aanvangen.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers