Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201019637 nr. 1342

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1342 MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 20 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kinderen recht hebben op extra bescherming en dat er op dit moment gezinnen met kinderen zijn die, ondanks dat zij rechtmatig in Nederland verblijven, geen opvang krijgen;

van mening, dat voorkomen moet worden dat gezinnen met kinderen op straat belanden en in de illegaliteit terechtkomen;

verzoekt de regering onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven en voor overige gezinnen met kinderen ruimhartig om te gaan met het bieden van opvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Azough

Spekman