Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200919637 nr. 1227

19 637
Vreemdelingenbeleid

nr. 1227
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ANKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1226

Voorgesteld 9 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de categoriale bescherming voor asielzoekers uit Irak komt te vervallen nu uit het ambtsbericht blijkt dat de veiligheidssituatie verbeterd is ten opzichte van het moment dat de categoriale bescherming is ingesteld;

overwegende, dat uit de veiligheidsanalyse blijkt dat het geweld dat nog plaatsvindt, vooral voortkomt uit religieuze, politieke, etnische conflicten, en dat daarom bescherming van specifieke groepen zoals christenen, Mandeeërs, Yezidi’s, Palestijnen, homoseksuelen op dit moment meer aangewezen is;

overwegende, dat daaraan nog als specifieke groep toegevoegd zou moeten worden de joden en shabaks;

tevens overwegende, dat met het vervallen van de categoriale bescherming nog steeds een verblijfsvergunning mogelijk is op individuele gronden;

tevens overwegende, dat het van belang is te weten wat de gevolgen zijn voor individuele asielzoekers uit Irak die een asielverzoek doen in Nederland na afschaffing van de categoriale bescherming;

verzoekt de regering ook joden en shabaks als specifieke groep te benoemen;

verzoekt de regering zorg te dragen voor een zeer zorgvuldige beoordeling van de individuele gevallen – rekening houdend met de veiligheidssituatie voor de betrokkene – waarin de categoriale bescherming wordt beëindigd c.q. nieuwe aanvragen worden gedaan en de Kamer halfjaarlijks te rapporteren over de gevolgen van de opheffing van de categoriale bescherming voor specifieke groepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker