Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201618106 nr. 234

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2016

In het kader van de Regeling Grote Projecten heb ik u onlangs, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 29e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aangeboden (Kamerstuk 18 106, nr. 233). In deze versie blijken de tabellen 10, 11 en 12 niet ingevuld te zijn. Hierbij bied ik u een aangepaste versie van de Voortgangsrapportage aan waarin de tabellen volledig zijn ingevuld1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.