Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-18106-218".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-219588
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas
Dossiernummer 18106
Dossiertitel Voortgang rivierdijkversterkingen
Identifier kst-18106-218
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 218
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voortgang rivierdijkversterkingen; Brief regering; Aanbieding accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas
Uitgiftedatum 2013-04-11
Vergaderjaar 2012-2013