Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-17050-522".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-592227
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies
Dossiernummer 17050
Dossiertitel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Identifier kst-17050-522
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 522
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief regering; Vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies
Uitgiftedatum 2015-10-01
Vergaderjaar 2015-2016