Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-17050-496".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-12-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang rijksbrede aanpak van fraude
Dossiernummer 17050
Dossiertitel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Identifier kst-17050-496
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 496
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief regering; Voortgang rijksbrede aanpak van fraude
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015