Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201017050 nr. 398

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 398 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2010

Tijdens het Algemeen Overleg Handhaving van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2009 (kamerstuk 17 050, nr. 395) heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd om de Tweede Kamer een uitnodiging te sturen om na te denken over het Handhavingsprogramma 2011–2014, vooruitlopend op de bespreking van de definitieve versie.

Door het verkiezingsreces van de Tweede Kamer vanaf 20 mei is het organiseren van een dergelijke bijeenkomst voor de zomer niet meer haalbaar. Na het zomerreces zal ik, mede in het licht van de stand van de voorbereiding van het programma op dat moment, de verdere procedure opnieuw bezien.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner