Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-17050-389".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-07-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 17050
Dossiertitel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-17050-389
Ondernummer 389
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST133556
Publicatiedatum 2009-07-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009