Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-1038406".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-04
Documenttitel Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 juni 2022, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
Dossiernummer 35925-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-1038406
Indiener K.B. Hagen
Indiener A.C.W. de Vos
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 168
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022; Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 juni 2022, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
Type kamerstuk Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Vergaderjaar 2021-2022