Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 32, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 12 december 2017 - 21501-02-1801

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 12 december 2017 - 21501-02-1801

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017 - 21501-02-1802

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017 - 21501-02-1802

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Algemene Zaken, inclusief art. 50, van 20 november 2017 - 21501-02-1803

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 27 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Algemene Zaken, inclusief art. 50, van 20 november 2017 - 21501-02-1803

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 27 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2017 - 21501-04-202

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2017 - 21501-04-202

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 december 2017 (Kamerstuk 21501-32-1069) - 21501-32-1070

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 06 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 december 2017 (Kamerstuk 21501-32-1069) - 21501-32-1070

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 06 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over Mid-Term Review Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct - 22112-2434

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over Mid-Term Review Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct - 22112-2434

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Betere Regelgeving - 22112-2435

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Betere Regelgeving - 22112-2435

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets - 22112-2437

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets - 22112-2437

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling mandaten handelsakkoorden Australië en Nieuw-Zeeland - 22112-2438

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling mandaten handelsakkoorden Australië en Nieuw-Zeeland - 22112-2438

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over in hoeverre het Toekomstbeeld OV wijzigingen behoeft in het kader van het regeerakkoord en informatie over de uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 23 november 2017 - 23645-651

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over in hoeverre het Toekomstbeeld OV wijzigingen behoeft in het kader van het regeerakkoord en informatie over de uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 23 november 2017 - 23645-651

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de achttiende voortgangsrapportage van het project Verwerving F-35 - 26488-438

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de achttiende voortgangsrapportage van het project Verwerving F-35 - 26488-438

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "'Nederland op glasvezel" van FCA - 26643-503

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "'Nederland op glasvezel" van FCA - 26643-503

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van de Toezichtsraad BIT over het eerste halfjaar van 2017 - 26643-504

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van de Toezichtsraad BIT over het eerste halfjaar van 2017 - 26643-504

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van het lid Van Engelshoven over bevorderen dat mensen met tweestapsidentificatie inloggen binnen het eID-stelsel (Kamerstuk 34725-VII-9) - 26643-505

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van het lid Van Engelshoven over bevorderen dat mensen met tweestapsidentificatie inloggen binnen het eID-stelsel (Kamerstuk 34725-VII-9) - 26643-505

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen - 27858-412

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen - 27858-412

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van een aantal trajecten op het gebied van toezicht en verantwoording in de corporatiesector - 29453-461

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van een aantal trajecten op het gebied van toezicht en verantwoording in de corporatiesector - 29453-461

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgtraject toekomst postmarkt - 29502-147

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgtraject toekomst postmarkt - 29502-147

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het versterken van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's - 29544-807

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het versterken van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's - 29544-807

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over het moment van de begrotingsbehandeling van VWS in relatie tot de premiestelling door zorgverzekeraars - 29689-877

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 november 2017, over het moment van de begrotingsbehandeling van VWS in relatie tot de premiestelling door zorgverzekeraars - 29689-877

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 01 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Cegerek over afgeschreven elektronica van de rijksoverheid standaard recyclen (Kamerstuk 30196-533) - 30196-561

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Cegerek over afgeschreven elektronica van de rijksoverheid standaard recyclen (Kamerstuk 30196-533) - 30196-561

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-389

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Twintigste halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-389

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland - 31568-195

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland - 31568-195

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 november 2017, over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn - 31765-288

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 november 2017, over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn - 31765-288

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de situatie in de Koerdische regio - 32623-182

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de situatie in de Koerdische regio - 32623-182

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van de leden Grashoff en De Groot over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie (Kamerstuk 32670-120) - 32670-129

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van de leden Grashoff en De Groot over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie (Kamerstuk 32670-120) - 32670-129

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 05 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2016 Nationaal Preventie Mechanisme - 33826-22

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2016 Nationaal Preventie Mechanisme - 33826-22

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden - 34775-IX-11

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden - 34775-IX-11

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug - 34775-XII-56

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug - 34775-XII-56

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld" - 34785-73

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 06 december 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.