6 Stemming Notificatieapplicatie COVID-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) (35538).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemming aanwezig is, had ik reeds welkom geheten.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 35538, Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Er is om een hoofdelijke stemming gevraagd. Dat gaan wij nu doen.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Ik zie de heer Van Pareren daar helemaal achteraan. Komt u naar voren, meneer Van Pareren. U kunt uw stemverklaring bij de interruptiemicrofoon afleggen.

De heer Van Pareren (FvD):

Voorzitter. Forum voor Democratie wil graag een stemverklaring uitbrengen over de corona-appwet. De app is een app die zonder wet door het leven kan. Wij vinden de privacyzaak in deze app uitermate belangrijk. Het gaat namelijk over medische gegevens. Maar onze grootste zorg is testen, testen en nog eens testen en dat de zorg niet in het gedrang komt, niet alleen de coronazorg maar ook de andere zorg voor mensen. Daarom zeggen wij: de app kan zonder wet en de rest is veel belangrijker.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Pareren.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige toevoeging.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Crone, Van Dijk, Dittrich, Essers, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koole, Kox, Meijer, Moonen, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins-Modderaar, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Sent, Stienen, Veldhoen, Vendrik, Verkerk, Van der Voort, Vos, Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman en Van der Burg.

Tegen stemmen de leden: Dessing, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Van Hattem, Hermans, Ton van Kesteren, Koffeman, Van der Linden, Nicolaï, Otten, Van Pareren, Pouw-Verweij, Van Strien, Teunissen, De Vries, Van Wely, Beukering, Bezaan en Cliteur.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 51 stemmen voor en 19 stemmen tegen is aangenomen.

Naar boven