1

Dinsdag 24 april 2012

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 66 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Machiel de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Klever, Kneppers-Heijnert, Koffeman, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meurs, Nagel, Noten, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Van Rey, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Sent, Smaling, Sörensen, Van Strien, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos en De Vries-Leggedoor,

en de heer Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer De Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Franken, Van Dijk, De Vries, Elzinga, Strik en Broekers-Knol, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de parlementaire assemblee van de Raad van Europa;

Schrijver, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de COSAC;

Slagter-Roukema, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het beleidsdebat over het cultuurbeleid van de agenda van de Kamer van vandaag is afgevoerd.

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de SP heb ik mevrouw Quik-Schuijt aangewezen als lid van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad in plaats van de heer Vliegenthart.

Naar boven