Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 24, pagina 746

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) (28064).

De voorzitter:

Dit wetsvoorstel is op 29 oktober 2002 en 12 november 2002 plenair behandeld in deze Kamer.

Dit wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.