Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 21, pagina 651

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (28169), te weten:

- de motie-Van Leeuwen c.s. over in de Tweede Kamer aangenomen moties (28169, nr. 48e).

(Zie vergadering van 1 april 2003.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel in verband met de kabinetsformatie voor, vandaag alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer inzake het wetsvoorstel Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden (26824) te laten plaatsvinden. Het antwoord van de regering en de re- en dupliek zullen voor volgende week worden geagendeerd.

Daartoe wordt besloten.