Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2024 gepubliceerd door IJsselstein. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2024-73462".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Protocol openbaarmaking Wmo-toezicht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke IJsselstein
Gebiedsmarkering (Gemeente) IJsselstein
Grondslag artikel 2.1.1, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.1&lid=2&g=2024-01-01
Grondslag artikel 4.4, vijfde lid, van de Wet open overheid]|[1.0:c:BWBR0045754&artikel=4.4&lid=5&g=2023-04-01
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-73462
Jaargang 2024
Maker IJsselstein
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.22/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-02-16
Publicatienummer 73462
Regeling CVDR715672_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-02-17
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Protocol openbaarmaking Wmo-toezicht
Uitgever IJsselstein

Op de kaart