Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2024 gepubliceerd door Lochem. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2024-15256".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lochem
Gebiedsmarkering (Gemeente) Lochem
Grondslag N.v.t.
Identifier gmb-2024-15256
Jaargang 2024
Maker Lochem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-01-10
Publicatienummer 15256
Regeling CVDR713481_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-10
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van Lochem houdende regels ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet Inburgering 2021, Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (Verordening Sociaal Domein 2024)
Uitgever Lochem

Op de kaart