Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2024 gepubliceerd door Heerde. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2024-144554".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerde
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Heerde (Gelderland)
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2024-01-31
Grondslag artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&lid=2&g=2024-01-31
Grondslag artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken]|[1.0:c:BWBR0007119&artikel=1&lid=2&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-144554
Jaargang 2024
Maker Heerde
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.21/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-04-04
Publicatienummer 144554
Regeling CVDR717942_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-04-05
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de invordering van gemeentelijke belastingen Heerde (Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde)
Uitgever Heerde

Op de kaart