Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2024 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2024-140241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Schouwen-Duiveland
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2024-01-01#Paragraaf4
Grondslag https://maxius.nl/drank--en-horecawet/artikel35
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2024-01-01#Hoofdstuk4
Identifier gmb-2024-140241
Jaargang 2024
Maker Schouwen-Duiveland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.23/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-03-29
Publicatienummer 140241
Regeling CVDR717791_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-03-29
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) en ontheffing voor buitentaps bij evenementen gemeente Schouwen-Duiveland
Uitgever Schouwen-Duiveland

Op de kaart