Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2024 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2024-139914".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Museumbeleid 2022 en verder
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-139914
Jaargang 2024
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.12/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-03-29
Publicatienummer 139914
Regeling CVDR717777_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-03-29
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Museumbeleid 2022 en verder
Uitgever Súdwest-Fryslân

Op de kaart