Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2024 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type ruimtelijk plan of omgevingsdocument en heeft als identifier "gmb-2024-12579".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp bestuursrecht
Beleidsonderwerp bodem
Beleidsonderwerp bouwen en verbouwen
Beleidsonderwerp cultureel erfgoed
Beleidsonderwerp evenementen
Beleidsonderwerp geluid
Beleidsonderwerp horeca
Beleidsonderwerp natuur- en landschapsbeheer
Beleidsonderwerp natuur en milieu
Beleidsonderwerp recreatie
Beleidsonderwerp ruimte en infrastructuur
Beleidsonderwerp ruimtelijke ordening
Beleidsonderwerp water
Beleidsonderwerp wonen
Citeertitel Omgevingsplanwijziging 1 gemeente Groningen ONTWERP
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-01-03
Grondslag jci1.31:c:BWBR0037885&artikel=2.4artikel 2.4 van de OmgevingswetJCI
Grondslag jci1.31:c:BWBR0037885&artikel=22.2&lid=1artikel 22.2, lid 1 van de OmgevingswetJCI
Identifier gmb-2024-12579
Jaargang 2024
Maker Groningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-LVBB-StcrtBvasRuimtelijkPlan-AS-BM/1.8/xml/MC-LVBB-StcrtBvasRuimtelijkPlan-AS-BM.xml
Organisatietype gemeente
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/RAAP_Rapport_4413/nld@2023-12-28
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Lijst_bedrijven_Stadshavens_overgangsrecht/nld@2023-12-28
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Lijst_gemeentelijke_monumenten/nld@2023-12-28
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Lijst_karakteristieke_gebouwen_en_objecten/nld@2023-12-28
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/MER_Stadshavens_Groningen/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/MER_Stadshavens_Groningen__bijlagenboek/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Reactienota_NRD_Stadshavens/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Toetsingsadvies_cieMER/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Stikstofdepositieonderzoek_Stadshavens/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Afweging_stadsparklocatie_Stadshavens/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Inventarisatie_gebouwd_erfgoed/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/pubdata/gm0014/2023/Inspraakverslag_Omgevingsplan_en_MER/nld@2023-12-07
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_d2d917439cee4c988866c2c21ee2080b/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_9205bb84d25142839a421f047f9a6753/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_d502521d330a466fa503f1a035c97e66/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_57f3f428dc3a4fd0a23a5261ca7c7811/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_4773a5c33514473bb53eef3517a95946/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_f8f1960d7ecc4d1597bd9f270e1005c9/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_80c1914cd3d64539b8dbd3d5e687e73e/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_a1e8110df45144c4b5154c65352d8291/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_7a5460d6fbce41cc809aec9c423616c8/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_6df8e149efe74a939efc36a3c763852b/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_620bb57d8e9b43cc8e1d2785d82d9f04/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_61d327b1b8d540ce90896c0238c2100a/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_d6dda303c5a2424ab7e350e69c05adb3/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_8fe6c7c928474a93897d73522ab10dc2/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_26e58e9af87b45f4b4c927fc8bf25aa8/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_69a44e14af5b43cd82472636c4b7f3cb/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/gebiedsaanwijzing_d4094fc07c814c03a38db863597fb5de/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_aeb09292e47943b4813d79574793b004/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_84edbfb86b9a429485b8b9adc44b7be7/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_12b4183a85ca4141afde98d1e3291a90/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_fe6dc85a41a54b40b14446436428c8ac/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_0fa91667e99443359cbb9ad188e5b814/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_ebe0fc400ee44494a44307a7559ff2cb/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_d1175867a9c543baa40b9d16ba4bc6a5/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_d617692fbaaa4583ab48ba6b1c33af6e/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_2e80dbc0fd054daf85d3fe0de4ef5fe7/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_3153596708cc47759067028cd0372ef1/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_d809d2718c3f4f6b9a121be358e55210/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_6c30f415fb8f47219be03de87ca34255/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_1d898d2ff3004196812a67163c755873/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_7e412d64c82648b7b2a71b7d529c718d/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_75db7ae949524598bafb0083df0c147b/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_b9ad2db80bd74b2f9e749796112162ea/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_a7eabffbb0d44cf6b10782664825a8e3/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_d3a152461bb24184be4d44c6d561778c/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_d6f6309082014c56b1ecd5ba52f019d0/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_fc61206e21db4c429e5b3502b1bbbcf9/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_7b620290566048f8b638f836ed8d7cc6/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_c2decc59d2e445b0a5f926913bd05b97/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_afef9af5da5e4931a5dbb81331eba5eb/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_b33203ba0f9a44948c2dd0f56a547b11/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_7634bf2f3a014810af2fe91a5346a2bd/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_5880bdd234a44641806dccc703a98f5d/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_7a5b4e94504a416bb4918b76afc1028a/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_633a52f836c84832896e53a5da8c8f61/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_b3a597c32b744f67920c9712327fdd91/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_11886e5345004504ac0718275e5c32dd/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_fd1a8b9d6eab4226bed131063e4e3fa5/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_f00d897e6f654d89be446d2877fe19c7/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_0b69b7b1852f4d688630d3fd3bccf769/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_ad3a836ad98b41cdbad47aa55e5eb0dc/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_92fe0950a5db45b0b88d7a34a92212dc/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_4b921b69b0c143d899ac25024694999e/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_95a26d79ddc94ab4a6dfcd70a3556572/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_e8b0ad49a0484cbb96af5c5a6b6f8cd5/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_50a14f5a8b3746719b44616566872bfc/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_85114443cc5943279fdcee8f58f28be1/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_3eac913c472247cb8b30eff8d10a5bee/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_7fa0435e150448af8c7abe0577989c3f/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_6a1dafec1cd145d3a2a5a985876635a7/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_65c5777f19b54c1f91ea74d7b32c532d/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_21394b504da840ee8e4e1bfb9265ec3c/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_ffd520464a2947cc87f6ba935529fbfc/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_187f38c2446844a1987b9fc2c79c2418/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_354a0f026a424b56a048d43a856b8b2a/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_f0d4c601d0b4481aa3653a8561b27b23/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_2db069a4f104486a95ea8b0bc5c9455e/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_6e3f74e2ec69448789890f805e96c38e/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_63c79815661f4f059281d4793197f530/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_9602b41b34204d98ac32a6ee3a30b956/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_a129e1b868d04e35ab1e63bc1a17dfcb/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_8145ae0017454bd6871525347075eca8/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_cb4a7873afd94741be89e7047cd09aa9/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_97111281802b414d8c407de69fad1edb/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_d07679b8e76f4a8fab4bfaf8e694ae7a/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_4adfb11935cf4e3faa15dbefe8c7fca7/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_d12708ce97144a0cbb6637c75299293b/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_54b148e68ccd4e45b6483160c12564ff/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_67bb395a7cf648aca80900b863df02d7/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_1a3762d628f24ccab38676018398de83/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_8c607960bb1546fea2f3c46e6b17c8dc/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_feda680d41db4c2baca625542abf9c58/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_5a31fdc18790429a972e626997990420/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_6cce5cd9e0e147a092a0fcf675046564/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_35f1df1f92694d7785621e571822b234/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_28baeed81ff9495d9e8a0932544ab678/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_75c018b8aa604828b153df5788831dc1/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_d30052019d8246ae8d75a66e463621ff/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_e509e817a77e47df976bb794da2e5748/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_7f8c9b70b7b343b7a41b75321cd60577/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_ac87f1e2e83e47f7b705c56f34a90b14/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_2f546e1a2dad4943a2046c125297089f/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_64380b1c2b944fc9b602c033d3a5f005/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_4cc43e35fdf241379915b66ddda7d43f/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_550f0410baaa411e8f96533941d24830/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_1db55ab0c7f044bb9e77d91a203533ab/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/norm_6fcc0a3ef1654d0f8b8142111a958f10/nld@2024-01-03;1
OVERHEIDop.steltVast /join/id/regdata/gm0014/2024/locatiegroep_0d0e5a4c44a64efb8525fa33b98280d4/nld@2024-01-03;1
Publicatiedatum 2024-01-10
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 12579
Subrubriek ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Taal nl
Titel Omgevingsplanwijziging 1 gemeente Groningen ONTWERP
Uitgever Groningen