Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2024 gepubliceerd door Apeldoorn. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2024-108095".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Apeldoorn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Apeldoorn
Grondslag artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=83&lid=1&g=2024-01-31
Grondslag artikel 107 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=107&g=2024-01-31
Grondslag artikel 107a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=107a&g=2024-01-31
Grondslag artikel 107b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=107b&g=2024-01-31
Grondslag artikel 107d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=107d&g=2024-01-31
Grondslag artikel 107e van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=107e&g=2024-01-31
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2024-01-31
Grondslag afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.2&g=2024-01-01
Identifier gmb-2024-108095
Jaargang 2024
Maker Apeldoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-03-11
Publicatienummer 108095
Regeling CVDR716797_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-03-12
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
Uitgever Apeldoorn

Op de kaart