Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2023 gepubliceerd door Borger-Odoorn. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-79721".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 4|exb-2023-8954
Bijlage VTH-uitvoeringsprogramma 2023|exb-2023-8955
Citeertitel VTH-uitvoeringsprogramma 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Borger-Odoorn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Borger-Odoorn
Grondslag artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=7.3&g=2022-03-02
Identifier gmb-2023-79721
Jaargang 2023
Maker Borger-Odoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-22
Publicatienummer 79721
Regeling CVDR692749_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-23
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel VTH-uitvoeringsprogramma 2023 gemeente Borger-Odoorn
Uitgever Borger-Odoorn

Op de kaart