Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2023 gepubliceerd door Voorst. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-76234".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Wet Bibob gemeente Voorst
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorst
Gebiedsmarkering (Gemeente) Voorst
Grondslag Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur]|[1.0:c:BWBR0013798&g=2022-10-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-01-01
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&g=2022-10-01
Grondslag Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019 (Apv)]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR626578/5
Grondslag Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR22824/2
Grondslag Aanbestedingswet 2012]|[1.0:c:BWBR0032203&g=2022-03-02
Identifier gmb-2023-76234
Jaargang 2023
Maker Voorst
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-21
Publicatienummer 76234
Referentienummer 189555
Regeling CVDR692679_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-22
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels Wet Bibob gemeente Voorst
Uitgever Voorst

Op de kaart