Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2023 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-73517".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Wegsleepverordening Albrandswaard 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Gebiedsmarkering (Gemeente) Albrandswaard
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-01-01
Grondslag artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=173&lid=2&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-73517
Jaargang 2023
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-21
Publicatienummer 73517
Referentienummer 468003
Regeling CVDR692593_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Wegsleepverordening Albrandswaard 2022
Uitgever Albrandswaard

Op de kaart