Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2023 gepubliceerd door Midden-Drenthe. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2023-72345".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2024-01-01
Eindverantwoordelijke Midden-Drenthe
Gebiedsmarkering (Gemeente) Midden-Drenthe
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2023-01-01
Grondslag artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=171&lid=2&g=2023-01-01
Grondslag Algemene subsidieverordening Midden-Drenthe]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR172866
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2023-01-01
Grondslag titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.4&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-72345
Jaargang 2023
Maker Midden-Drenthe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/3.0/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2023-02-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 72345
Regeling CVDR692556_1
Startdatum 2023-03-01
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaat inzake uitvoering Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe
Uitgever Midden-Drenthe

Op de kaart