Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2023 gepubliceerd door Wormerland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-67367".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening Wormerland 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wormerland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Wormerland
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2023-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-01-01
Grondslag artikel 1.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=3.1.2&g=2021-07-01
Identifier gmb-2023-67367
Jaargang 2023
Maker Wormerland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-16
Publicatienummer 67367
Regeling CVDR692364_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-17
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening Wormerland 2023
Uitgever Wormerland

Op de kaart