Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2023 gepubliceerd door Maasgouw. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-567806".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Beleidsplan Openbare Verlichting |exb-2023-62327
Citeertitel Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 van de gemeente Maasgouw
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maasgouw
Gebiedsmarkering (Gemeente) Maasgouw
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-08-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2023-08-01
Grondslag Elektriciteitswet 1998]|[1.0:c:BWBR0009755&g=2022-10-01
Grondslag Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&g=2021-07-01
Grondslag Arbeidsomstandighedenwet]|[1.0:c:BWBR0010346&g=2023-06-20
Grondslag Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken]|[1.0:c:BWBR0040728&g=2022-03-02
Identifier gmb-2023-567806
Jaargang 2023
Maker Maasgouw
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-29
Publicatienummer 567806
Regeling CVDR712830_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 van de gemeente Maasgouw
Uitgever Maasgouw

Op de kaart