Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2023 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-566035".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Lelystad 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gebiedsmarkering (Gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-08-01
Identifier gmb-2023-566035
Jaargang 2023
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-29
Publicatienummer 566035
Regeling CVDR712518_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Lelystad 2024
Uitgever Lelystad

Op de kaart