Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2023 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-564749".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Gebiedsmarkering (Gemeente) Echt-Susteren
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-04-01
Grondslag artikel 149a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149a&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151a&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151b&g=2023-04-01
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2023-04-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2023-04-01
Grondslag artikel 154a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154a&g=2023-04-01
Grondslag artikel 3 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=3&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=4&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=4&g=2023-10-05
Grondslag artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.13&g=2023-04-19
Grondslag artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.21&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=5&g=2023-07-01
Grondslag artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=3.148&lid=2&g=2023-07-01
Grondslag artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&lid=2&g=2022-10-01
Grondslag artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=64&lid=2&g=2023-06-20
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2023-07-01
Identifier gmb-2023-564749
Jaargang 2023
Maker Echt-Susteren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-28
Publicatienummer 564749
Referentienummer Z22/129140 – D – 143335
Regeling CVDR679839_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022
Uitgever Echt-Susteren

Op de kaart