Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2023 gepubliceerd door Pijnacker-Nootdorp. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-563590".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswe
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Pijnacker-Nootdorp
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)
Grondslag artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&lid=3&g=2023-04-19
Grondslag artikel 92 van de Woningwet]|[1.0:c:BWBR0005181&artikel=92&g=2023-07-01
Grondslag artikel 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen]|[1.0:c:BWBR0023466&artikel=10&g=2022-05-01
Grondslag artikel 17 van de Leegstandwet]|[1.0:c:BWBR0003403&artikel=17&g=2018-06-13
Grondslag artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=33&lid=1&g=2022-01-01
Grondslag artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=34&lid=2&g=2022-10-01
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602413/4
Grondslag Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdor]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR609733/2
Identifier gmb-2023-563590
Jaargang 2023
Maker Pijnacker-Nootdorp
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-28
Publicatienummer 563590
Referentienummer 1474780/1325810
Regeling CVDR711591_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet
Uitgever Pijnacker-Nootdorp

Op de kaart