Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2023 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-562624".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening Gemeente Baarn 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Baarn
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2023-04-01
Grondslag Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&g=2021-07-01
Grondslag Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&g=2021-07-01
Identifier gmb-2023-562624
Jaargang 2023
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-28
Publicatienummer 562624
Regeling CVDR711415_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-12-29
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening Gemeente Baarn 2023
Uitgever Baarn

Op de kaart