Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2023 gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. De publicatie is van het type exploitatievergunning en heeft als identifier "gmb-2023-55695".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Hertogenbosch
Gebiedsmarkering (Punt) Schanswetering 8 te 's-Hertogenbosch
Jaargang 2023
Maker 's-Hertogenbosch
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM/2.40/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-08
Referentienummer 079614699627
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek exploitatievergunning
Taal nl
Titel OOV_Publicatie Exploitatie horeca-inrichting alcoholvrij
Uitgever 's-Hertogenbosch
Verwijzing gmb-2023-55695
Volgnummer 55695

Op de kaart