Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2023 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-552251".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1a Famke; steentijd-bronstijd|exb-2023-60813
Bijlage Bijlage 1b FAMKE; ijzertijd-middeleeuwen|exb-2023-60814
Bijlage Erfgoedverordening 2024; toelichting|exb-2023-60815
Citeertitel Erfgoedverordening Súdwest-Fryslân 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2023-05-01
Identifier gmb-2023-552251
Jaargang 2023
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-22
Publicatienummer 552251
Regeling CVDR709358_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-12-31
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Erfgoedverordening Súdwest-Fryslân 2024
Uitgever Súdwest-Fryslân

Op de kaart