Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2023 gepubliceerd door Zuidplas. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-545692".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage losloopgebieden_voor_uw_hond|exb-2023-60094
Citeertitel Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling Zuidplas
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuidplas
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Zuidplas (Zuid-Holland)
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR386407/6
Grondslag artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit]|[1.0:c:BWBR0013360&artikel=2.3.6&g=2023-04-19
Identifier gmb-2023-545692
Jaargang 2023
Maker Zuidplas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-20
Publicatienummer 545692
Referentienummer Z23.002997
Regeling CVDR708226_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-12-21
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling Zuidplas
Uitgever Zuidplas

Op de kaart