Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2023 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-544972".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Erfgoedverordening Altena 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Gebiedsmarkering (Gemeente) Altena
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2017-09-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2017-09-01
Grondslag artikel 12 van de Monumentenwet BES]|[1.0:c:BWBR0028429&artikel=12&g=2010-10-10
Grondslag artikel 15 van de Monumentenwet BES]|[1.0:c:BWBR0028429&artikel=15&g=2010-10-10
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2023-04-01
Identifier gmb-2023-544972
Jaargang 2023
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-19
Publicatienummer 544972
Regeling CVDR620179_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Erfgoedverordening Altena 2019
Uitgever Altena

Op de kaart