Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2023 gepubliceerd door Leeuwarden. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-537160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Overzichtskaart vuurwerkvrije zones|exb-2023-59222
Citeertitel Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leeuwarden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Leeuwarden (Fryslân)
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2023-08-01
Identifier gmb-2023-537160
Jaargang 2023
Maker Leeuwarden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-20
Publicatienummer 537160
Referentienummer 2023-257369
Regeling CVDR707042_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones
Startdatum 2023-12-21
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
Uitgever Leeuwarden

Op de kaart