Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2023 gepubliceerd door Voorst. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-533231".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorst
Gebiedsmarkering (Gemeente) Voorst
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-04-01
Identifier gmb-2023-533231
Jaargang 2023
Maker Voorst
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-13
Publicatienummer 533231
Referentienummer 386629
Regeling CVDR706761_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2024
Uitgever Voorst

Op de kaart