Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2023 gepubliceerd door Hengelo. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-509620".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hengelo
Gebiedsmarkering (Gemeente) Hengelo
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-07-10
Grondslag artikel 25e van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25e&g=2022-08-15
Grondslag artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.21&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=3.148&lid=2&g=2023-07-01
Grondslag artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&lid=2&g=2022-10-01
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2022-01-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2023-07-01
Identifier gmb-2023-509620
Jaargang 2023
Maker Hengelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.15/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-11-29
Publicatienummer 509620
Referentienummer 3636989
Regeling CVDR665446_5
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging
Uitgever Hengelo

Op de kaart