Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2023 gepubliceerd door Beesel. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-50628".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Zonnepanelen/-collectoren en buitenunits
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beesel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Beesel
Grondslag Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&g=2022-03-02
Grondslag Bouwbesluit 2012]|[1.0:c:BWBR0030461&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-50628
Jaargang 2023
Maker Beesel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-08
Publicatienummer 50628
Regeling CVDR691945_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-09
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Beleidsregel Zonnepanelen/-collectoren en buitenunits
Uitgever Beesel

Op de kaart