Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2023 gepubliceerd door Borger-Odoorn. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-50319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo en Jeugdwet|exb-2023-5592
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet (versie 2022)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Borger-Odoorn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Borger-Odoorn
Grondslag artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=6.1&lid=1&g=2022-07-01
Grondslag Artikel 27 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn 2022]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674937
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-50319
Jaargang 2023
Maker Borger-Odoorn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-06
Publicatienummer 50319
Regeling CVDR691927_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-04-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet (versie 2022)
Uitgever Borger-Odoorn

Op de kaart