Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2023 gepubliceerd door Gouda. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-429400".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1|exb-2023-47466
Citeertitel Aanvullend beleid externe veiligheid vastgesteld
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gouda
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gouda
Grondslag Onbekend
Identifier gmb-2023-429400
Jaargang 2023
Maker Gouda
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-10-10
Publicatienummer 429400
Regeling CVDR701596_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Aanvullend beleid externe veiligheid vastgesteld
Uitgever Gouda

Op de kaart